Zabiegi augmentacyjne w implantologii stomatologicznej

Prawdziwe siły drzemią w naturze

Uczestnicy szkolenia:

  • uzyskają informacje na temat metod augmentacji stosowanych we współczesnej implantologii,
  • poznają specyfikę poszczególnych materiałów wykorzystywanych w zabiegach regeneracji kości,
  • dowiedzą się, jakie czynniki wpływają na uzyskanie optymalnych efektów zabiegu odbudowy kości.

Prowadzący:
dr n. med. Marek Adwent

Ukończył Śląską Akademię Medyczną w 1999 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego podjął pracę na stanowisku asystenta w klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a tematem jego badań była ocena reakcji tkanek żywego organizmu na implantację materiałów stosowanych do produkcji implantów.

W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej i kontynuował pracę w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do roku 2011. W miedzyczasie, tj 2009 roku uzyskał tytuł Eksperta ds. Implantologii Stomatologicznej PSI (Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne), Expert in Oral Implantology DGOI (Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie), Diplomate in Oral Implantology ICOI (International Congress of Oral Implantologists). W 2009 roku ukończył z powodzeniem prestiżowe szkolenie implantologiczne na Uniwersytecie J.W Goethe we Frankfurcie nad Menem.

Następnie podjął studia podyplomowe na tymże uniwerytecie, których tematem było lecznie z zastosowaniem implantów zębowych. Studia te ukończył w 2012 uzyskujac tytuł Master of Science in Oral Implantology. Podczas pracy w Śląskim Uniwersytecie Medyczym został nagrodzony nagrodą Rektora SUMI stopnia za cykl badań nad biomateriałami stosowanymi w implantologii. Stale rozwija swoje umiejetności terapeutyczne w dziedzinie implantologii biorąc udział miedzynarodowych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez liderów światowej implantologii. Głównym kierunkiem jego rozwoju jest pozanawanie jak najmniej inwazyjnych a zarazem przewidywalnych metod regeneracji tkanek celem uzyskania optymalnego, długotrwałego efektu estetycznego, oraz leczenie powikłan po wcześniejszym, nieudanym leczeniu implantologicznym.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego PSI. Ekspert implantologii Niemieckiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej DGOI.

Zapisz się

Mikrowarsztaty

Firma Quadrostom przy współudziale producenta narzędzi chirurgicznych Meisinger zaprasza na mikrowarsztaty z technik GBR, o których będzie mowa podczas wykładu dr Marka Adwenta. Do Państwa dyspozycji będą przygotowane cztery stanowiska warsztatowe. Tematem warsztatów będzie technika Carotki oraz Mikro-tarcz kostnych Prof. Khourego.

Zrozumienie zasad naukowych procesu osteodensyfikacji

Tematyka wykładu:

Po lunchu zapraszamy na dodatkowy, półgodzinny wykład:

Zrozumienie zasad naukowych procesu osteodensyfikacji:

  • Przedstawienie wpływu osteodensyfikacji na zwiększenie stabilności implantów w przypadku natychmiastowego i wczesnego obciążenia.
  • Opisanie zjawiska mikroruchów implantów i ich znaczenia klinicznego.
  • Jak można zoptymalizować jakość tkanki kostnej przy użyciu odpowiednich instrumentów.
  • Jak zachować kość, jak przeprowadzić jej plastyczną ekspansję oraz jak wpływać w kontrolowany sposób na jej wytrzymałość.

Przegląd biomechanicznych, klinicznych i histologicznych dowodów potwierdzających skuteczność osteodensyfikacji (BIC – powierzchnia kontaktu kość-implant, objętość tkanki kostnej).


W trakcie przerwy mikro warsztaty na specjalnych modelach - protokół sinus lift.

Prowadzący

lek. dent. Marcel Firlej

Studiował na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, który ukończył w 2013 roku. Obecnie pracuje w prywatnej klinice oraz w Klinice Wad Rozwojowych Twarzy na Uniwersytecie, gdzie wykonuje doktorat. Jest aktywnym wydawcą i badaczem klinicznym. Specjalizuje się w implantologii, stomatologii cyfrowej, zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego, kompleksowych rehabilitacjach protetycznych oraz stomatologii estetycznej.

Zobacz jak wyglądała poprzednia edycja

Gdzie i kiedy?

1 kwietnia 2023
10:00-16:00

Lunch
13:00-13:30

Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 27 NIP 8513183754, REGON 361311358, KRS 0000554331 adres e-mail: biuro@implantmasterspoland.pl

Nie zwlekaj,

Cena: 600 zł

kup bilet już dziś

Liczba miejsc ograniczona!

Partnerzy wydarzenia:

Projekt strony: